Thursday, September 15, 2011

HUKUM WANITA DALAM ISLAM


30 masalah puasa untuk wanita oleh Abu Anas Husen Al’ali

Syarat-syarat hijab menurut Syari’at Islam  :

Hijab yang islami itu disyaratkan hal-hal sebagai berikut :

A.  Hijab atau jilbab itu harus menutupi semua badan. Sebab Allah berfirman : “……..Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka …..”

( al-Ahzab : 59).

Dengan demikian, arti jilbab itu adalah baju panjang yang mneutup seluruh badan.

Note : ini adalah menurut mazhab Hambali. Jumhur ulama sepakat mengatakan adanya pengecualian pada muka dan tangan karena sabda Nabi saw. Kepada asma putir Abu bakar .r.a. “ jika wanita telah sampai usia haid, maka tidak boleh dilihat darinya selain ini dan ini..” (Nabi saw. Memberikan isyarat ke muka dan kedua telapak tangan).

B.  Hijab harus tebal dan tidak transparan sebab tujuan hijab adalah utnuk menutupi tubuh. Dengan demikian, jika tidak menutupi badan, tidak dinamakan hijab karena tidak ada unsur yang menyebabkan terhalangnya pandangan.

C.  Hijab itu sendiri harus tidak ditujukan sebagai hiasan dengan model dan warna yang mencolok sehingga menarik utnuk dipandang,Allah SWT berfirman bahwa kita dilarang menampakkan perhiasan melainkan yang biasa tampak. Yang dimaksud biasa tampak darinya adalah sesuatu yang tidak sengaja ditampakkan. Artinya jika hijab/jiblab itu sendiri ditujukan sebagai hiasan , kita tidak boleh memakainya. Jika kita memakianya, kita tidak dikategorikan telah berhijab. Sebab hijab adalah sesuatu yang menghalangi tampaknya hiasan terhadap lelaki asing ( bukan mahram)

D.  Hijab itu harus lebar sehingga tidak memperlhatkan lekuk-lekuk anggota tubuh dan tidak menampakkan tempat-tempat yan menimbulkan fitnah dalam tubuh wanita.

E.   Hijab tidak boleh dilengkapi dengan parfum sebab hal ini akan mengundang ketertarikan kaum laki-laki. Dalam hal ini saw. Bersabda :

“ Sesungguhnya wanita itu jika memakai parfum, lalu dia melewati suatu kaum, maka dia demikian, demikian. “ Maksudnya dia seorang yang pezina.” (HR Ashabus Sunan. Dan Tirmidzi berkata: “ Hasan Sahih”) Dan didlm riwayat lain disebutkan:

“ Sesungguhnya wanita itu jika memakai parfum, lau dia melewati suatu kaum lelaki agar mereka mendapatkan baunya, maka dia adalah pezina.”F.      Tidak memyerupai pakaian laki-laki sebagaimana disebutkan dala hadits riwayat Abu Hurairah ini:

“ nabi saw. Melaknat laik-laki yang memakia pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. (HR Abu Daud dan an-nasa’i)

Dan dalam hadits lain disebutkan :

“ Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.”

Dengan demikian , Allah SWT melaknat kaum wanita yang menyerupai laki-laki dalam pakaian , gaya dan bentuknya, seperti wanita modern sekarang ini. Demikian halnya dengan kaum laki-laki yang menyerupai wanita dalam pakaian, gaya bicara dan lain-,lainnya. Kita bermohon kepada Allah untuk di beri keselamatan.

Note : Lihat Mas’uliyyatul Mar’ah al-muslimah, hlm. 60-61

Beberapa nasihat bagi Wanita


Ukthi Fillah. Wanita juga dituntut sebagaiman laki-laki untuk mengisi bulan ramadhan yang mulia ini dengan hal-hal yang membawa manfaaat bagi diri sendiri dan keluarganya. Dan diantara yang perlu diingat dalm hal ini adalah sbb :

1.   Meluangkan banyak waktu utnuk beribadah, seperti membca al-quran, dzikir kepad Allah, berdo’a, dll. Sebab dalam bulan ini Allah AWT melipatgandakan pahala semua amal kepada hamba-hamba-Nya.

2.  Intensif dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak  tentang nilai bulan yang mulia ini dan membiasakan mereka berpuasa dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Juga menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum puasa melalui sesuatu yang sesuai dengan kadar penalaran akal mereka sehingga mereka terbiasa taat beribadah dan menjadi anak-anak saleh kelak ketika dewasa.

3.  Meminimalisasi kesibukan dalam masak-memasak dan menyiapkan aneka makanan. Bagaimanapun, ramadhan bukan bulan makan dan minum atau bulan tenggelam dalam berbagai jenis makanan dan minuman. Sesungguhnya bulan Ramadhan adalah bulan ibadah dan hendaknya wanita muslimah menyiapkan makanan yang cukup bagi keluarganya tanpa memaksakan diri dan tidak berlebih-lebihan. Dengan begitu, wanita muslimah tidak akan disibukkan oleh makanan dan mengabaikan sesuatu yang lebih penting daripada makanan. Artinya, wanita muslimah harus meluangkan waktu untuk ibadah dan mengisi muslim ibadah dengan memperbanyak kebaikan.

4.  Melaksanakan shalat tepat pada waktunya, bahkan pada awal waktunya, seperti diterangkan dalam hadits Nabi saw…….Ketentuan hadits itu berlaku bukan hanya dalam bulan Ramadhan, melainkan teraplikasi dalam bulan-bulan lainnya.

Hukum-hukum Islam khusus Wanita dalam menjalankan puasa Ramadhan


1.  Wanita haid atau nipas

Wanita yang sedang haid atau nipas diharamkan puasa dan tidak syah jika melakukannya. Jika haid atau nipas itu muncul sebelum maghrib, walupun sebentar, puasanya hari itu batal dan wajib mengqadhanya. Jika wanita itu suci dari haid atau nipas ditengah hari, tidak sah juga puasanya hari itu. Sebab dia tidak wajib puasa karena terdapat sesuatu yang menafikan kewajiban puasa baginya pada awal hari itu. Jika seorang wanita suci pada malam hari walaupun tidak lama menjelang fajar, dia wajib berpuasa hari itu sah meskipun baru mandi setelah terbit fajar.

2.  Wanita hamil atau menyusui

Jika seorang wanita mengkhawatirkan dirinya atau anaknya, dia boleh tidak puasa, tetapi dia wajib mengqadhanya menurut hitungan hari tidak puasanya ketika dia mampu melakukannya dan telah hilang rasa kekhawatirannya. Hal itu berlaku seperti orang yang sakit ketika sembuh.

3.  Wanita tua yang tidak mampu berpuasa

Jika seorang wanita tua merasakan bahwa puasa akan membahayakan dirinya , dia boleh tidak berpuasa. Didalam al-quran Allah AWT telah berfirman :

“.dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesuungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadap kamu. “ (an-Nisa’ : 29)

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan……”(al-Baqarah: 195)

Pada umumnya usia yang semakin tua itu menyebabkan tidak kuatnya seseorang untuk berpuasa. Dengan demikian, wajib baginya memberi makan orang miskin sebanyak kurang lebih 6 ons beras atau makanan pokok setiap hari (selama hari-hari diwajibkan puasa). Dan boleh juga diberikan dalam bentuk makanan yang masak dengan mengundang orang-orang miskin sesuai dengan hitungan hari-hari dia tidak puasa.

4.  Memakai tablet Antihaid pada Bulanm ramadhan

Menurut pendapat kami, kaum wanita tidak boleh menggunakan obat atau alat pencegah haid, pada bulan Ramadhan maupun bulan lainnya. Dalam hal ini , banyak pernyataan dokter menyatakan bahwa tablet-tablet itu sangat membahayakan kaum wanita, baik terhadap rahim maupun urat dan darahnya. Sementara itu, segala hal yang membahayakan merupakan sesuatu yang dilarang sebab Nabi saw. Telah bersabda :

“ Tidak boleh berbuat yang berbahaya bagi dirinya dan tidak boleh pula yang membahayakan orang

lain.”

Selain itu, telah kita ketahui bahwa mayoritas wanita yang menggunakan tablet-tablet tersebut itu pada umumnya merasa letih, tidak bertenaga, dan pucat. Untuk itu kami nasihatkan agar kaum wanita tidak sekali-kali menggunakan tablet seperti itu, baik dalam ramadhan maupun bulan lainnya.

5.   Kapan seorang Wanita sudah wajib berpuasa

Puasa itu wajib atas seorang wanita jika telah sampai umur mukallaf, sama dengan usia 15 tahun sempurna, atau ditandai dengan tumbuhnya bulu yang kasar disela-sela kehormatannya, mengeluarkan cairan, menstruasi dan hamil. Maka jika salah satu dari hal-hal tersebut telah ada pada diri remaja wanita, maka dia telah wajib berpuasa, walaupun masih dalam usia 10 tahun.

Mayoritas kaum wanita mengalami masa menstruasi pada usia 10 atau 11 tahun. Namun, sangat banyak keluarganya yang meremehkan dan menganggap bahwa anak itu masih kecil, hingga tidak diperintahkan berpuasa. Hal seperti itu merupakan kesalahan besar sebab jika sedah mengalami menstruasi, wanita remaja dikatakan telah dewasa dan padanya telah berlaku hukum-hukum islam. Wallahu a’lam.

Ada beberapa hal yang hukumnya terkadang terasa rumit oleh sebagian manusia.


Sedangkan ulama telah menjelaskan bahwa hal-hal ini tidak mengapa atau tidak membatalkan puasa, diantaranya adalah :


§         Makan dan minum karena lupa

§         Menggunakan siwak pada siang hari

§         Memakai pacar ketika siang hari

§         Mencicipi makanan karena keperluan/ darurat

§         Memakai celak mata

§         Memakai obat tetes mata dan telinga

§         Memakai obat tetes hidung selama tidak sampai ketenggorokan

§         Infus dan injeksi jika tida menggunakan obat pengganti makan

§         Mencabut gigi ketika puasa

§         Mimpi basah disiang hari

§         Mandi dan berenang di laut atau dikolam

§         Berkumur-kumur.

Hekekat cinta akan binasa bila dicerai kasih sayang, seperti bahtera berlayar tanpa nahkoda. Raihlah kasih sayang dan cinta yang murni dari ketulusan hati karena Ilahi. Tanpa kasih cinta dikau kan sengsara. Justru kasih cinta akan merajut benang emas ukhuwah. Hanyut hati dilanda cinta adalah fitrah suci bagi setiap manusia. Perkawinan adalah sebagai jawaban. Jalan mulia setiap insan. Mawar putih hiasan puteri. Hati-hati kau memetik ia berduri. Jangan kau tertipu karenanya. Kecantikan hanya sementara.

Renungkanlah hai pemuda dan juga pemudi !!

Harta unsur bahagia tidak menjamin selamanya. Cantik, keturunan dan harta akan hilang seketika. Ingatlah kecantikan hakekatnya seperti pelangi. Muncul tenggelam ia dalam sepejam mata. Namun agama satu pilihan sempurna sebagai obat hiburan dalam suka dan duka. Istri sholihah berhias diri dengan agama dan budi pekerti. Aurotnya tertutup dari pandangan jalang. Buah hati jadi harapan dengan istri sholihah. Jangan mimpi jadi generasi maju yang diridhoi Allah tanpa istri sholihah. Resah hati kehilangan cinta. Karam diri berselimut rindu. Satu harap

yang paling luhur adalah istri dan anak dinaungan mahligai ghofur.

Hai pemuda, pilihlah calonmu seirama di jalan Ilahi. Agama dan budi pekerti modal menuju ridho Allah. Hanya bersama puteri sholihah engaku meniti jalan dakwah demi satu cita-cita tuk menegakkan agama Islam mulia. Berjuanglah saudaraku ! Pasti bahagia. Beban deritamu akan berkurang dengan istri sholihah. Rumah laksana sorga yang damai dengan istri sholihah. Kembang dipupuk dan disiram berakar hidup karena Allah. Harum mewangi bunga di jambangan memutih mekar untuk manusia. Mari gapailah satu tujuan bersama. Hidup dan mati karena Allah bersama istri tercinta dan anak sholihah dalam naungan usroh sakinan. Hilang kasih cinta, dunia terasa hampa. Dengan kasih cinta terjalin mawadah. Bahu membahu membina usroh bersama istri karena Allah,.mendidik putra-putri harapan dengan manhaj ( metode ) Ilahi yang kekal.

Selamat menempuh hidup baru. Bahagia hingga akhir hayatmu. Seiring berkasih sayang, Allah Tuhanmu jangan kau lupakan. Iman dan Islam sebagai jaminan bahagia dunia akherat. Wahai, bergembiralah sang pengatinku ! Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Saling pengertian adalah syarat perkawinan demi berdiri usroh sakinah. Usroh muslimah sebagai jaminan aman damainya dunia ini. Seumpama pinang dibelah dua. Mencoba hidup satu selera. Seiring mimpi malammu, bertahajut jangan kau abaikan. Jalanilah bidukmu. Kembangilah layar Qur ‘an dan sunnah. Pantai kasih dan sayang akan kau temui pada usroh sakinah. Mulia dirimu dalam pandangan Allah serta semua manusia karena bertandu iman takwa dan cinta karena Allah.

Alangkah senangnya pengantinku. Senang gembira di ridho Ilahi. Bersyukurlah, bertakwalah atas semua nikmat Allah. Jangalah amanah istri anak sholihah. Jangan sampai ia mendurhakai dan  mengkianati Allah. Deritamu wahai pengantin, Allah kan bantu. Dengan istri dan anak sholihah, berjuanglah demi cita-cita masyarakat ummah Islamiyah. Hari-harimu wahai pengantin, ibadah dan berkasih sayang. Bersihkanlah jiwa hatimu. Berniatlah karena Allah.

Qur ‘an dan sunnah adalah sumber tarbiyah mendidik generasi. Manhaj robbani peganglah, untuk membangun usroh muslimah. Mencetak judi-jundiyah ( Putra-putri ) adalah bernilai ibadah. Akan muncul generasi pada pasangan Islami. Generasi Qur ‘ani harapan semua manusia. Hanya dipundak mereka ikhlas memikul amanah. Amanah alam dan manusia menuju ridho Allah. Akhlak dan iman adalah pilar Robbani idola generasi. Dunia damai bila dihuni oleh pribadi-pribadi Qur ‘ani. Akan datang mentari pada pasangan suci. Ia akan memancarkan sinar kebenaran.

Dikala badai menerpa perahu ditengah samudra. Angin topan beliung menerjang laut tenang menjadi bergelombang. Suami istri di jalan Allah, jiwanya tiada latah. Tenang selalu mengalah demi mencapai mawaddah  ( kasih sayang ). Perjalanan rumah tangga menurun mendaki jua. Hanya dapat dijalani dengan selamat oleh mujahid beriman sempurna.

Muslimahku, renungkanlah segera tugas sucimu di rumah tangga. Suami dan anak-anak tercinta adalah wujud manusia tentara Allah. Segala beban suci suami, ringankanlah segara. Supaya semangatnya membara di laut juang. Perangi rengutan dengan senyuman. Rayulah dengan kalam Ilahi. Putra-putrimu adalah amanah Allah. Didiklah segera. Hadirkan Usamah dan Fatimah di jaman ini.

Allah tujuan hidup kita.

Allah pelindung kita semua.

Allah tempat meminta di kala senang dan susah.

Wahai Insan, sadarlah dari amalmu yang salah. Mulai karena Allah dan akhiri karena Allah. Pasti kita bahagia. Kita makhluk yang lemah dari air yang hina. Yang terbaik diantara kita adalah insan yang sholeh dan bertakwa, bukan pangkat dan harta. Nabi Muhammad Saw adalah uswah ( teladan ) manusia. Musuh Allah adalah musuh kita. Tegas kepada kuffar. Berlemah lembut kepada sesama muslim. Itulah prinsip insan yang bertakwa. Qur ‘an pedoman kita bukan hukum buatan manusia. Tegakkan kalimat Allah niscaya dunia damai sentosa. Subhanallah. Maha Suci Allah yang telah menyempurnakan Islam sebagai agama yang haq. Tiada sesuatupun kehidupan kecuali diatur didalamnya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah.CIRI-CIRI LAKI-LAKI AHLI SURGA
      

v     Ridho dengan istri yang telah di jodohkan oleh Allah

v     Memahami fungsi suami terhadap istri

v     Senantiasa mendahulukan kepentingan istri diatas kepentingan orang lain

v     Memberikan nafkah dengan cara yang halal dan benar

v     Memenuhi kebutuhan sexual istri dengan baik kecuali sedang haid dan nipas

v     Tidak menceritakan hubungan istri dengan orang lain

v     Berhias diri untuk menyenangkan hati istri

v     Menjadi suami setia dikala senang dan susah

v     Menasehati dan membina akhlak istri

v     Menyuruh istri sholat dan berjilbab

v     Mengajak dan mendorong istri untuk semangat ibadah dan jihad

v     Menjauhkan istri dari perbuatan dosa dan tercela

v     Segera pulang bila sudah selesai urusan diluar

v     Meringankan beban istri

v     Memperlakukan istri dengan sopan dan hormat

v     Senantiasa memaafkan kekurangan istri

v     Mengurusi anak istri

v     Tidak Menyenangkan istri dengan melanggar agama

v     Tidak menyakiti dan mengusir

v     Mengambil penengah jika ada perselisihan dengan istri

v     Tidak semena-mena menceraikan istri
CIRI-CIRI LAKI-LAKI AHLI SURGA
 

v     Ridho dengan suami yang telah dijodohkan oleh Allah

v     Menjadi istri yang setia kepada suaminya dikala senang dan susah

v     Selalu memohon maaf kepada suami

v     Senantiasa taat kepada perintah suami selagi tidak bertentangan dengan syariát

v     Senantiasa mendahulukan suami dalam segala hal

v     Bila dipandang suami senantiasa menyenangkan

v     Melembutkan pandangan dan tunduk apabila dihadapan suami

v     Tidak pernah menolak bila disentuh suami kapanpun ia perlu

v     Tidak berkhianat terhadap harta, perkara dan sebagainya tatkala suami tidak ada

v     Senantiasa hormat kepada suami dan Ibu/Bapak suaminya

v     Selalu mendoákan keselamatan dan kesejahteraan untuk suami

v     Selalu bersih dan bersolek untuk membahagiakan hati suami bila dipandang

v     Tidak pernah menunjukkan wajah yang muram dan berlaku kasar terhadap suami

v     Menyambut pulangnya suami dengan senyuman dan mencium tangan suami

v     Tidak pernah keluar rumah tanpa izin suamiMAKE UP SEORANG MUSLIMAH
      

v     Jadikanlah ghaddul bashor (menundukkan pandangan) sebagai “ Hiasan Mata “. anda, niscaya akan semakin bening dan jernih

v     Oleskan " Lipstik Kejujuran " pada bibir anda niscaya akan semakin manis

v     Gunakanlah “Pemerah pipi “ anda dengan kosmetik yang terbuat dari “Rasa Malu”yang di buat pada “Salon Iman”

v     Pakailah “ Sabun Istighfar ”yang menghilangkan semua dosa dan kesalahan yang anda lakukan

v     Rawatlah rambut anda dengan “Jilbab Islami”yang menghilangkan “Ketombe” pandangan laki-laki yang membahayakan

v     Hiasilah kedua tangan anda dengan " Gelang  Tawadlu”(rendah hati) dan jari-jari dengan Ükkuwah

v     Sebaik-baik kalung anda adalah kalung “Kesucian

v     Bedakilah wajah anda dengan "Äir Wudlu”

0 comments:

Post a Comment